Selecteaza-ti masina pentru a
vedea piesele corespunzatoare
Cauta categorie

Politică privind confidențialitatea datelor personale

 

 1. Introducere

Acest website (”Site-ul”) este operat de către COROX SRL (”COROX sau ”Societatea).

COROX este o societate cu sediul în Calienii Vechi, com. Nanesti, T.15, P.127, jud. Vrancea, inregistrata la ONRC sub Nr. J39/307/1992 si CUI RO1447121.

Întrucât acordăm o atenție deosebită aspectelor care țin de protecția datelor cu caracter personal, pentru orice aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră, ne puteți contacta la următoarele date de contact:

 • Adresa de corespondență: Bd. Bucuresti nr. 27, Focsani, Vrancea;
 • Adresa de e-mail: corox@corox.ro.

 

 1. Obiectul acestei Politici privind confidențialitatea datelor personale

Prezenta Politică privind confidențialitatea datelor personale are rolul de a vă informa cu privire la:

 1. activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumeavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului;
 2. prelucrările datelor cu caracter personal desfășurate de către Societate în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

 

 1. Semnificația unor termeni utilizați în această Politică

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care vă identifică în mod direct sau indirect, în special prin referință la un factor de identificare, cum ar fi: nume, prenume, date de contact, etc.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utillizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator de date cu caracter personal desemnează calitatea pe care o are Societatea în prelucrarea datelor tale cu caracter personal, conform prevederilor acestei Politici.

Persoană vizată desemnează persoana ale cărei date sunt prelucrate de către Societate, conform prevederilor acestei Politici.

 1. Modificări aduse Politicii

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată. Astfel, ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii privind confidențialitatea datelor personale, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici privind confidențialitatea datelor personale.

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram?

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, prin intermediul platformei magazinului nostru online de piese auto. Aveți controlul deplin asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Tipuri de date colectate:

•   Informații de identificare: nume, prenume, cod numeric personal, seria și numărul buletinului/cărții de identitate.

•   Informații de contact: număr de telefon, adresă de email, adresă de livrare.

•   Informații de plată: cont bancar.

•   Informații despre vehicul: seria de șasiu a automobilului.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), incluzând categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Modalități de colectare a datelor:

•   Crearea unui cont: Când vă creați un cont pe platforma noastră, vi se va solicita să furnizați anumite informații personale, cum ar fi numele, prenumele, adresa de email și parola.

•   Plasarea unei comenzi: Când plasați o comandă, vi se va solicita să furnizați informații de contact (număr de telefon, adresă de livrare) și informații de plată (cont bancar).

•   Contact cu noi: Când ne contactați prin intermediul formularului de contact, telefonic sau prin email, ne veți oferi datele dvs. de contact și alte informații relevante solicitării dumneavoastră.

 1. Temeiul juridic al prelucrării date cu caracter personal

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

(i) Pentru prestarea serviciilor in beneficiul dvs.

Acest scop general include acțiuni precum:

•   Crearea și gestionarea contului dvs. pe platforma noastră;

•   Procesarea comenzilor, de la preluarea și validarea acestora la expediere și facturare;

•   Soluționarea anulărilor sau rezolvarea altor probleme legate de comenzi, produse sau servicii achiziționate;

•   Administrarea returnărilor conform prevederilor legale;

•   Rambursarea contravalorii produselor, în conformitate cu prevederile legale;

•   Furnizarea serviciilor de suport, inclusiv răspunsuri la întrebările dvs. despre comenzi sau produsele și serviciile noastre.

Prelucrarea datelor pentru aceste scopuri este, în cea mai mare parte, necesară pentru încheierea și executarea unui contract între noi. De asemenea, există anumite prevederi legale, inclusiv cele din domeniul fiscal și contabil, care impun această prelucrare.

(ii) Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Avem în vedere să vă oferim întotdeauna cea mai plăcută experiență de cumpărare online. Pentru a atinge acest obiectiv, putem colecta și utiliza informații privind comportamentul dvs. de cumpărător, vă putem invita să participați la chestionare de satisfacție sau să colaborăm cu parteneri pentru studii și cercetări de piață.

Aceste activități se bazează pe interesul nostru legitim de a îmbunătăți serviciile oferite, luând mereu în considerare protejarea drepturilor și libertăților dvs.

(iii) Pentru marketing

Dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web.

Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de exemplu, produsele vizualizate/adăugate în wishlist/achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs..

 1. Cât timp păstram datele dvs. cu caracter personal?

Societatea păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu perioadele de păstrare impuse de legile și regulamentele aplicabile, în special în vederea desfășurării activităților sale și nu păstrează date cu caracter personal mai mult decât este necesar în raport cu scopurile pentru care au fost colectate.

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platformă. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 1. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Doar un număr limitat de membri ai personalului, inclusiv cei din departamentele de Vânzări, Contabilitate, IT și Departamentul de Relații cu Clienții, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, conform principiului "on a need-to-know basis" (pe baza necesității de cunoaștere). Acești membri ai personalului sunt selectați cu atenție și sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Membrii personalului COROX SRL au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile date de către COROX SRL, în legătură cu responsabilitățile lor specifice de serviciu

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Totodată, în anumite situații, putem transmite sau oferi acces la datele dvs. cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

•   furnizorilor de servicii de curierat: pentru livrarea produselor comandate;

•   furnizorilor de servicii de plată/bancare: pentru procesarea plăților online;

•   furnizorilor de servicii IT: pentru mentenanța și securitatea platformei;

•   altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de oferire pe piață a bunurilor și serviciilor noastre: pentru campanii de marketing sau promoții.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, bazându-ne pe contracte încheiate cu aceștia. Suntem dedicati mentinerii unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor, respectând cu strictețe legislația privind confidențialitatea. În același timp, colaborăm cu partenerii noștri pentru a asigura că standardele noastre de securitate sunt respectate în toate etapele prelucrării datelor.

 1. Măsuri de securitate

Societatea implementează toate măsurile adecvate de natură tehnică și organizațională pentru a asigura un nivel de securitate al datelor cu caracter personal adecvat riscului și, în special, pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesării acestora.

Același nivel de protecție este impus contractual de Societate și persoanelor împuternicite.

Societatea vă informează prin această Politică asupra faptului că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța activității de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Deși am implementat măsuri considerabile pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă informăm că transmiterea informațiilor prin internet sau alte rețele publice nu este complet sigură. Există riscul ca datele să fie accesate și utilizate de către terțe părți neautorizate. Cu toate acestea, asigurăm utilizatorii că luăm măsuri riguroase pentru a securiza datele, însă nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 1. Exercitarea drepturilor dumneavoastră

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

•   dreptul la informare, respectiv dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

•   dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține de la operatorul de date, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care vă vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta și, în caz afirmativ, dreptul de a obține acces la datele respective și la informații relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

•   dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete;

•   dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Societatea să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

•   dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

•   dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Societății, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

•   dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, în condițiile prevăzute de lege;

•   dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

•   dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit detaliilor disponibile pe www.dataprotection.ro sau instanțelor competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă, în măsura în care este necesar.

Totodată, fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil printr-unul dintre mijloacele indicate mai jos, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă:

•   e-mail la adresa: corox@corox.ro

•   prin poștă sau curier la adresa: Bd. București nr. 27, Focșani, Vrancea.

 

Actualizată la data de 05.02.2024

© corox.ro - 2024 made by liderit.ro

Acest site utilizeaza cookie-uri.

Folosim cookie-uri pentru afisarea de continut personalizat, publicitate si de a analiza informatii cu privire la modul in care folositi site-ul nostru. Continuarea navigarii pe acest site implica acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare.

Accept cele esentiale